Soooradio

人世間裡面,每個人嘅童年或多或少都有值得我地回憶嘅人與事,有深刻印象的,有念念不忘的; 童年未必人人精彩!但透過呢個訪問節目《我細細個嗰陣》,同大家製作左十三輯鮮為人知嘅童年點滴。
十三集嘉賓雲集左大家都聽聞過的紅星,藝員,歌星及DJ,同你我分享童年往事,當中可能有你的童年影子,值得回味!