youngman話﹕「男人今時今日已經沒有自理生活的能力?男人腰骨都消失曬喇?」睇下今日D男人自小係點成長,可能會搵到原因......後半part,youngman又話:「去到沙灘,就唔好開收音機喇.....」大師既呢一番說話又有咩含意呢?究竟,我地應當如何感受造物主的所創造的世界呢?