youngman問:「究竟男人鎮定啲定女人鎮定啲?」一個男人點解要識得「外馳內張」?等大師又過返你兩招啦男人!仲有,大師又話男人一定要學習獨處,有道是「煩惱的不是事情,而是你對事情本身的看法」點樣獨處先至型?快收聽今集節目啦!