Vera當義工時遇上嚴重車禍,面對可能毀容,以及大大小小嘅手術,經歷咗漫長嘅康復期,難關都一一跨過,一齊聽下佢係點熬過來。 圖畫提供:深情留痕