D基督徒成日感謝神,左感謝右感謝...個次我見到有個人話「老公死左,感謝神」,仲要唔係幸災樂禍個種添啊! 點解基督徒咁真心膠?凡事謝恩?睇到而家咁既處境,仲謝得落咩? 羅錫為牧師,你地唔好咁阿Q精神啦!