Reg科要搶就係人都知,但真係唔知原來體育竟然要咁搶 仲有仲有唔知佢係屬於體育活動嘅“項目”,等慕言話你知我嗰陣揀咗啲咩啦!